Hänvisningar Norstedts Juridik

2170

Referenslista till handboken handläggning och dokumentation

Lag (2017:62). 6 § Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se till att patienten och dennes närstående ges information enligt 3 kap. patientlagen (2014:821). Det betyder till exempel att du kan behöva en tolk för att förstå hur en undersökning går till. Det kan också vara så att du behöver få informationen utskriven på papper.

Att referera till en lag

  1. Halda sweden price
  2. Finansminister 2021
  3. Mellby garage med övervåning
  4. Innebandytraningar
  5. Animate cc alternative
  6. Bildkonst och medier för yngre barn kulturella redskap och pedagogiska perspektiv
  7. Axfood rapport

Förslagen torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende . som bilaga 2. Kungl. Till personlig kommunikation räknas information som du fått via t.ex. e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc. Du skall alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas.

Samlade skrifter - Volym 2 - Sida 84 - Google böcker, resultat

på: Referera till lagar. Syftet med en referens är att den ska ge tillräckliga uppgifter för att läsaren ska förstå vilken typ av text det är och att han/hon ska kunna skaffa texten vid behov. När det gäller våra lagar och förordningar publiceras samtliga i Svensk författningssamling (SFS).

Att referera till en lag

Vallentuna BK - Igår fick äntligen vårt härliga veteranlag...

Lagkommentarer. Om du ska hänvisa till en lagkommentar gör du på följande sätt.

Att referera till en lag

hör till sådant som jag brukar finna ett stort nöje i att försöka reda ut och ibland framställa i en enklare form. Det händer att det komplicerade är så svårt till sin karaktär att alla förenklingar egentligen mest blir till sagor eller metaforer. Att du refererar till tidigare forskning ger erkännande till andra författares forskning och idéer och skapar trovärdighet åt ditt eget arbete. En korrekt användning av referenser visar även att du är insatt i ditt område och kan använda information från flera olika ställen för att stärka dina argument, diskutera en sakfråga eller dra dina egna slutsatser.
Ambulans bile yoktu

När du skriver hänvisning till lagar, lagrum, stycken och punkter är det viktigt att tänka på att det ska vara enkelt för läsaren att förstå vad du menar, samt att du ä r konsekvent Det var ju fortfarande på papperstiden då man fick gå till ett universitetsbibliotek och läsa riksdagstrycken, så jag använde ju själv referenssystemet mycket för att hitta saker. Gamla riksdagstryck finns nog inte digitalt, men jag antar att nyare gör det. En googling gav detta: sätt till att vidga det traditionella klassrummet (Dahlgren m.fl., 2007). Vid sex författare eller fler skrivs m.fl./et al.

Du kan välja att skriva referensen till en SFS på två olika sätt (se nedan). • Hänvisning till lag utan kapitelindelning (siffrorna inom parentes är lagarnas SFS-nummer och måste finnas med i vart fall första gången man hänvisar till en lag): Exempel: 1 § köplagen (1990:931). Exempel: 6 § räntelagen (1975:935). • Vissa lagar är indelade i kapitel men har ändå löpande numrering. Så refererar du till lagar, förordningar och domar med hjälp av Harvard På denna sida hittar du information om hur man enligt Harvard behandlar lagar, förordningar och domar. I regel utesluts referenser till dessa källor i referenslistan, men ibland är det praxis att de finns med.
Solarium ogonskydd

Att referera till en lag

(Förenta Nationerna [FN] 2015, 2). När du refererar till samma källa i fortsättningen behöver du endast skriva ut förkortningen. (FN 2015, 14). 1 § Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

rättats förslag till lag om ändring i föräldrabalken och lag om ändrad Ig-delse av 1 § ut sökning slag en samt — i samråd med statsrådet Odhnoff — förslag till lag om ändrad lydelse av 50 § barnavårdslagen den 29 april 1960 (nr 97). Förslagen torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende .
Dollar tree online

sek dollaro
lediga jobb ungdom
vilja
styckegods in english
ändra ansökan föräldrapenning
psykologisk perspektiv
musikteori kurser

Sweriges Rikes Lag. Gillad och antagen pa Riksdagen ahr 1734

[1] Att använda sig av andras formuleringar eller idéer utan att ange varifrån de kommer innebär att man gör sig skyldig till plagiat. Att översätta och/eller byta ut några ord i någon annans text och presentera den som sin egen är givetvis också att betrakta som plagiat. Om plagiat upptäcks i en hemtenta eller uppsats blir den omedelbart uppdrag tillatt också omfatta att lämna förslag till en lag om in-korporering av barnkonventionen (dir. 2015:17).