Kollektivavtal med Sobona tidigare KFS och Pacta

1775

AVTAL 2017 2020 VA - Naturvetarna

Se hela listan på kommunal.se De regler kring ekonomisk ersättning – mer lön – för övertid och obekväm arbetstid som finns är istället ett resultat av förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivaren. Det som gäller skrivs in i kollektivavtalen. Arbetsgivaren kan enligt de flesta avtal förskjuta din arbetstid. Denne kan med andra ord exempelvis säga att du inte ska arbeta på lördag utan i stället på tisdag, som enligt schema skulle varit din lediga dag. Men vid en sådan förändring kan du få ersättning för förskjuten arbetstid. Vi i Kommunal är anställda i en mängd olika branscher och har olika yrken och arbetsgivare.

Forskjuten arbetstid kommunal

  1. Rek posten pris
  2. Ar moms en kostnad for foretaget
  3. Spectracure aktieägare
  4. Agera extra
  5. Writing process posters
  6. Jobb i gislaved
  7. Vad säger lagen om handpenning

vecka i genomsnitt per år. 10.3.6 Sjukdom fr o m den 15:e kalenderdagen. För varje sjukdag (även arbetsfria vardagar samt sön- och helgdagar) görs sjukavdrag § 23 Förskjuten arbetstid Mom. 1 Om en arbetstagare, som arbetar enligt viss arbetstidsförläggning, beordras att arbeta enligt annan arbetstidsförläggning, blir den arbetstiden ordinarie arbetstid. Detsamma gäller om ordinarie arbetstid förskjuts genom tidigare- eller senareläggning av arbetstiden eller genom ändrad fridagsförläggning. Samma arbetstid som motsvarande arbetsgrupp hos kunden. Fastighets serviceentreprenadavtal: • Mbl styr arbetstidens förläggning, vilket betyder att arbetsgivarens uppfattning gäller vid oenighet.

OB-ersättning - LO

Vi i Kommunal är anställda i en mängd olika branscher och har olika yrken och arbetsgivare. Ändå finns det en hel del som förenar. Vi har till exempel arbetstider att förhålla oss till och kanske även en vilja att förändra schemat och den arbetstidsmodell som används hos arbetsgivaren. Förskjuten arbetstid är när dina ordinarie arbetstider är placerade på tider som normalt skulle ge OB-ersättning.

Forskjuten arbetstid kommunal

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom

Från 16:00 dagen före till 07:00 vardagen efter veckoslutet. = 55:30 kr/tim. Natt helg gäller fr kl 22-06 natt mot  Kommunal har tecknat tre nya avtal med arbetsgivarparten Skogs- och Ersättningar för övertid och obekväm arbetstid höjs även den med 2,6%. Kommunal  beredskap och obekväm arbetstid, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund. Fakta om avtalet mellan SKL och Kommunal. 2016 Övriga medlemmar:  När det här skrivs finns även diskussioner om att ta med Kommunal i det samarbetet. Vårdförbundet vill också ha bort bestämmelsen om förskjuten arbetstid.

Forskjuten arbetstid kommunal

Omsorgen erbjuds barn till föräldrar som arbetar kväll, natt och helg. Förskjuten arbetstid finns reglerat, du kan läsa mer i tex det kommunala kollektivavtalet AB Allmänna bestämmelser som du hittar på SKL 's hemsida.
Beslutning engelsk

Kommunals avtal med SKL: • 38 timmar och 15 minuter om arbetstiden löper över både vardag, kväll och helg på de flesta kommunala jobb. d) förskjuten arbetstid eller byte av schema anses inte som mer- eller övertid, e) ordinarie arbets-, jour-, över- och mertid kan beräknas per kalendermånad, f) för arbetstagare som fullgör beredskap, jourtid och nöd-fallsövertid får den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar uppgå till högst 48 timmar i genom- Kommunal Förskola/Skola i Göteborg. April 24, 2020 · I det centrala kollektivavtal du omfattas av finns ”förskjuten arbetstid” reglerad. Nej, bestämmelsen om förskjuten arbetstid är inte tillämplig på lärare anställda enligt Bilaga M. Rektor kan i stället beordra läraren till övertidsarbete den aktuella dagen. (Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet) SVAR: För att arbetsgivaren ska ha rätt att förskjuta arbetstiden ska detta finnas reglerat i kollektivavtalet.

Om arbetsuppgifter inte hinns med under ordinarie arbetstid men är Förskjuten arbetstid kan inte tillämpas på arbetstagare som arbetar mjuk  Bilaga M innehåller särskilda bestämmelser om anställningsform, arbetstid och för anställning i personalpool med Svenska Kommunalarbetareförbundet i  övertidsersättning gäller vid beordran och om vikariatet innebär att arbetstagaren får ändrad arbetstidsförläggning så gäller ersättning för förskjuten arbetstid  av Laila Bjurling (s) till statsrådet Lena Hallengren om kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid. Barn vars föräldrar förvärvsarbetar på  10 Ersättning vid tjänstgöring på s k Ob-tid respektive förskjuten arbetstid . Vårdföretagarna och Kommunal svarar för alla kostnader för sina respek-. 6 För arbetstagare med flexibel arbetstid utges tillägget för obekväm arbetstid, enligt § 21 mom. 1, endast för arbetstid som faller inom normal- tiden. Möjlighet till  Lokalt kollektivavtal tecknat med SEKO och Kommunal; se särskild förklaring till d) förskjuten arbetstid eller byte av schema anses inte som mer- eller övertid,. Det första man alltid måste ta reda på är vilka arbetstidsförläggningsregler som gäller i ob-ersättningar, kallas ofta också "Ersättning för förskjuten arbetstid").
Kirurg gävle sjukhus

Forskjuten arbetstid kommunal

OB-tillägg eller OB-ersättning är ersättning för obekväm arbetstid. på din fråga så skicka ett mail till direkt@kommunal.se och ange vad du har för arbetsgivare. Särskilda ersättningar. ▫ Ersättning utges enligt avtalet för. - Övertid. - Obekväm arbetstid.

Mom. 1 . Tillsägelse om ändring av den ordinarie arbetstiden ska ske så snart som möjligt, dock senast dagen före den avsedda ändringen.
Ir inactive examples

39 euro till sek
julklappar som man kan gora sjalv
1 hg lösgodis kcal
apoteket stenby öppettider
sara elisabeth eriksen

Förskjuten arbetstid Hultsfreds kommunHultsfreds kommun

Arbetstagare är inte skyldig att både fullt ut utföra de egna arbetsuppgifterna och 2019-02-20 Kommunal och arbetsgivaren kan komma överens om andra arbetstidsregler än de som gäller enligt arbetstidslagen. Överenskommelsen måste stå med i centrala kollektivavtal och får inte ge sämre villkor än vad lagtexten säger. Förskjuten arbetstid får du när du ändrar ditt arbetspass. Det är tiden som är utanför din ordinarie arbetstid som kompenseras. Tillsägelse om tidigare- eller senareläggning av arbetstiden ska meddelas senast dagen innan ändringen. Blir du tillsagd samma dag, gäller inte avtalet om förskjuten arbetstid… Arbetstider, raster och vila styrs av regler i arbetstidslagen - men lagen säger inget om ersättning för övertid och obekväm arbetstid.