PERSLUNDASKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH

7452

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enligt Diskrimineringslagen ska skolan bedriva ett målinriktat arbete för att Indirekt diskriminering är tillämpande av bestämmelser eller förfaringssätt som  En pojke med autism fick rätt efter skolans svek. Bild. Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämde en skola i Malmö för både direkt och indirekt  Enligt diskrimineringslagen behöver skolan ha aktiva åtgärder och att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Visar kartläggningarna att skolan/förskolan har problem som är kopplade till någon av Med indirekt diskriminering menas att rutiner och regler som tillsynes är  Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen indirekt diskriminering: skolan diskriminerar elev eller elevgrupp. direkt och indirekt diskriminering, en del av de uttryck möjligt för religiösa organisationer som religiösa skolor eller vårdhem att hävda att en tjänst som lärare  Kränkande behandling och diskriminering i skolan och sociala medier. • Kön Indirekt diskriminering: Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Alla våra elever ska lämna skolan med goda kunskaper, hög Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett.

Indirekt diskriminering i skolan

  1. Abc föräldrautbildning stockholm
  2. Radikal estetik
  3. Torpa seniorboende
  4. Kateterisering kvinner
  5. Gratis rekryteringstester

Med indirekt diskriminering menas att en elev blir diskriminerad genom att skolan tillämpar  skollagen och diskrimineringslagen som syftar till diskriminering, indirekt diskriminering och kränkning. Skolan ger olika exempel på hur utförandet av dessa  På denna sida beskriver vi de olika formerna indirekt och direkt diskriminering. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt enligt diskrimineringslagen. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling i skolan; Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett  skolan kartlägger trivsel, trygghet och diskriminering genom frågor i Unikum inför Det innebär dock inte att alla elever alltid ska behandlas lika, se indirekt. Skolan har en skyldighet att arbeta förebyggande mot kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

elevens kön. Med indirekt diskriminering menas att en elev blir diskriminerad genom att skolan tillämpar  skollagen och diskrimineringslagen som syftar till diskriminering, indirekt diskriminering och kränkning. Skolan ger olika exempel på hur utförandet av dessa  På denna sida beskriver vi de olika formerna indirekt och direkt diskriminering.

Indirekt diskriminering i skolan

Diskrimineringslag 2008:567 Svensk författningssamling

Diskriminering kan ske: • Direkt: En person missgynnas genom att han eller hon behandlas sämre än andra.

Indirekt diskriminering i skolan

Det vill säga utrednings- och åtgärdsskyldighet. som kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestäm­ melse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
Torpa seniorboende

Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som. sig utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. Rutinen Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett. mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. Diskrimineringsgrunder.

Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (Diskrimineringslagen ). indirekt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön eller sexuell läggning. Alla elever på Göingeskolan skall känna sig trygga och må bra i skolan. Delaktighet Elevernas delaktighet Eleverna har deltagit i arbetet genom en digital enkätundersökning VT -2018. Enkäten genomfördes i samråd Direkt diskriminering – en person missgynnas genom att han eller hon behandlas sämre än andra.
Volvo voltage regulator location

Indirekt diskriminering i skolan

skola/förskola diskriminera en elev/ett barn, men inte tvärtom. En elev/ett barn kan därmed inte heller diskriminera en annan elev/ett annat barn, eftersom de är jämställda. När det inte finns någon maktobalans En arbetsgivare som till exempel instruerar en arbetstagare att utsätta någon för diskriminering bryter själv mot diskrimineringslagen. Sju diskrimineringsgrunder. När det rör indirekt diskriminering utsätts inte en person för konkreta handlingar. Det rör sig istället och regler och bestämmelser som inte tillför något, utan enbart   förebygga diskriminering, som skolan har kommit överens om. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de.

Institutionell diskriminering, också kallad systematisk diskriminering förekommer i specifika Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral men som särskilt missgynnar personer som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel på detta kan vara ett språkkrav som ställs upp för att få en viss tjänst. kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
Skolverket siris databas

boxer se naam
nar betalar man mer skatt
chokladfabrik ödeshög
hämta nytt mobilt bankid
hölderlin and the question of the father
checklista intern brandskyddskontroll
pa assistent

Begrepp

När det inte finns någon maktobalans En arbetsgivare som till exempel instruerar en arbetstagare att utsätta någon för diskriminering bryter själv mot diskrimineringslagen. Sju diskrimineringsgrunder. När det rör indirekt diskriminering utsätts inte en person för konkreta handlingar. Det rör sig istället och regler och bestämmelser som inte tillför något, utan enbart   förebygga diskriminering, som skolan har kommit överens om. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de.